DOPORUČENÁ PRACOVIŠTĚ

 

TERAPEUTICKÁ PRACOVIŠTĚ A RANÁ PÉČE

V terapeutické metodě O.T.A. jsou proškolena a pracují s ní následující pracoviště, na která je možné odesílat děti s pozitivním výsledkem ve screeningovém testu M-CHAT–R/F:
(stránky jednotlivých pracovišť se po rozkliknutí otevřou v novém okně)

pobočky Centra Terapie Autismu (www.cta.cz, https://www.cta.cz/pobocky-c-t-a-/)

Praha
Havlíčkův Brod
Mníšek pod Brdy
Ostrava


Dětský stacionář Lydie, Slezská diakonie, Český Těšín (https://www.slezskadiakonie.cz)
Raná péče SALOME Bohumín, Slezská diakonie (https://www.slezskadiakonie.cz)
Raná péče Středisko Na Sioně, Kutná Hora (https://ranapece-kutnahora.webnode.cz/rana-pece-na-sione/)
Centrum Lira, z.ú., Liberec (dříve Raná péče Liberec) (https://www.centrumlira.cz/)
Centrum Lira, z.ú., pracoviště pro ambulantní programy v Hradci Králové (https://www.centrumlira.cz/)
Auticentrum, České Budějovice (https://www.auticentrum.cz/)
Rodinné Integrační Centrum Pardubice, Lentilka. (https://www.ric.cz/)
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (https://www.ranapecezlin.cz/)

pracoviště obeznámená s metodou O.T.A.:

Raná péče APLA Jižní Čechy, Tábor (https://jc.apla.cz)
Raná péče Alfi, Ostrava – proškolena v rozsahu 50 h (https://www.alfi-ostrava.cz/rana-pece/)
Raná péče Soběslav – proškolena v rozsahu 50 h (https://www.imy-sdruzeni.cz/stredisko-rane-pece/)
Raná péče EDA, Praha (https://www.eda.cz/cz/co-delame/rana-pece)

Raná péče Diakonie, Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Machatého 683/10 (https://www.rana-pece.cz/)

Raná péče Středisko Světlo ve Vrchlabí, Diakonie ČCE (https://vrchlabi.diakonie.cz/)

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. (www.ranapece-pce.cz)

 

Ve výše jmenovaných organizacích pracují často i videotrenéři VTI.

 

KLINIČTÍ LOGOPEDI

Proškoleno je též mnoho klinických logopedů, s dotazem prosím kontaktujte klinického logopeda v místě bydliště.

 

DALŠÍ ORGANIZACE

Děti s podezřením na PAS je možné odesílat i do kterékoliv jiné organizace, která se věnuje rané péči o děti s autismem. Problematika rané péče u dětí s PAS je velmi specifická. Doporučujeme zjistit, zda organizace má zkušenosti s péčí o děti okolo 18–24 měsíců. Výzkum ukázal, že včasné zahájení vhodné intenzivní terapie výrazně zvyšuje šanci na nastartování zdravého vývoje.

 

VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ – VTI

Doporučujeme také kontaktovat videotrenéra v místě bydliště (VTI – videotrénink interakcí). Seznam většiny akreditovaných videotrenérů je na stránkách Spin. Mnoho z videotrenérů ale žádost o zveřejnění kontaktu na těchto stránkách neposlalo, proto můžete Spin dotázat na konkrétní místo bydliště.
Videotrenér dojíždí do rodiny, kde natáčí interakce rodič – dítě, poté je analyzuje a ve zpětnovazebním rozhovoru s rodiči vybírá pozitivní momenty. Pozitivní chování rodičů zpevňuje a tím se následně proměňuje chování dítěte.

Videotrénink interakcí (VTI) považujeme za jednu z nejpřínosnějších terapeutických metod.

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE

Než se rodině s dítětem s podezřením na PAS dostane péče v některé z organizací, je zásadní, aby rodiče začali s dítětem co nejdříve pracovat sami. Metodiku práce s dětmi raného věku naleznete jako e-book ke stažení zde:


Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS raného věku (pdf, 1,6 MB)