...pohledem kontroluje, jestli se rodič dívá...

...pohledem kontroluje, jestli se rodič dívá...