Základní dotazník M-CHAT-RTM

a navazující dotazník M-CHAT–R/FTM

Modifikovaný dotazník pro záchyt poruchy autistického spektra u batolat

Přeloženo se souhlasem autorky z anglického originálu:

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised (M-CHAT–R)TM

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT–R/F)TM

 Diana L. Robins, Ph.D.

Deborah Fein, Ph.D.

Marianne Barton, Ph.D.

Poděkování: Děkujeme studijní skupině M-CHAT ze Španělska za vytvoření vývojového diagramu použitého v tomto dokumentu.

Více informací naleznete na stránce www.mchatscreen.com nebo můžete kontaktovat Dianu Robins na adrese DianaLRobins@gmail.com .

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton

 

Aktuálně probíhá v letech 2019-2021 výzkum z Evropských fondů u 100 dětí:

 
 

Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním náletem v testu M-CHAT/R

 


DOTAZNÍK KE STAŽENÍ – ve 3 různých formách:

Pro Vás připravilo Centrum Terapi Autismu

1.

Základní dotazník M-CHAT-R a navazující dotazník M-CHAT–R/F včetně doplňujících otázek a "pavouka"

Dotazník pro rodiče určený do ordinací smluvních lékařů VZP pro děti a dorost. Pokud je výsledek dotazníku M-CHAT-R pozitivní, následuje dotazník M-CHAT-R/F (v otázkách, které scórovaly v M-CHAT-R). Dotazník M-CHAT-R/F obsahuje totožné položky, podrobněji rozepsané. Každá stránka dotazníku odpovídá vždy jedné položce. Součástí dotazníků jsou i pokyny k vyplnění.

ke stažení

(pdf, 893,5 kB)

Náhled dotazníků viz níže

 

2.

"TAHÁK"

M-CHAT "tahák" k rychlému použití základního dotazníku v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. "Tahák" je určen pro lékaře, kteří jsou již s otázkami základního dotazníku obeznámeni a potřebují jen rychlou orientační pomůcku - jde o základní dotazník bez doplňujících otázek, s vyznačenými odpověďmi (červené tučně proložené scórují/zelené nescórují) a s vyhodnocením.

ke stažení

(pdf, 45,4 kB)

 

3.

DOTAZNÍK PRO RODIČE k vytištění – do ordinací lékařů

Dotazník M-CHAT–R pro rodiče k vytištění, který mohou lékaři poskytnout rodičům (otázky bez vyhodnocení).

ke stažení

(pdf, 30,4 kB, 2 stránky)

  

Dotazy ohledně používání dotazníku M-CHAT vám rádi zodpovíme na telefonním čísle

+420 608 780 643

v pondělí, úterý, čtvrtek mezi 14. a 17. hodinou

ve středu mezi 16. a 17. hodinou.

 

V případě pozitivního výsledku je vhodné rodinu odeslat na některé z odborných pracovišť.


 

Český překlad připravilo Centum Terapie Autismu a podpořila ho Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci pilotního projektu Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem za současného sledování diagnostických domén a s přesahem do pediatrické praxe.


 

Podmínky použití dotazníku M-CHAT–R/FTM

 

The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) je dvoufázový nástroj hodnotící riziko poruchy autistického spektra (PAS) na základě informací od rodičů.

 

Dotazník M-CHAT-R/F je volně dostupný ke stažení ke klinickým, výzkumným a vzdělávacím účelům. Dotazník M-CHAT-R/F a doprovodné materiály lze stáhnout z www.mchatscreen.com. Dotazník M-CHAT-R/F podléhá autorskému právu a při jeho použití je třeba dodržet následující:

 

1) Výtisk/kopie dotazníku M-CHAT-R musí obsahovat informace o autorských právech na spodní části stránky (2009 Robins, Fein, & Barton). Jednotlivé položky, pokyny a pořadí položek nesmí být upravovány bez souhlasu autorů.

2) Dotazník M-CHAT-R musí být použit jako celek. Existují důkazy o tom, že oddělené skupiny uvedených položek nedokážou dostatečně prověřit psychometrické vlastnosti.

3) Zájemci o poskytnutí reprodukce dotazníku M-CHAT-R/F v tištěné (např. v knize či novinovém článku) nebo elektronické formě dalším uživatelům (např. jako součást digitálního zdravotního záznamu nebo jiného softwarového balíčku) musí kontaktovat Dianu Robins s žádostí o souhlas (DianaLRobins@gmail.com).

4) Pokud pracujete ve zdravotnictví, můžete první fázi otázek dotazníku M-CHAT-R zahrnout do svých elektronických zdravotnických záznamů (EMR). Pokud ale chcete šířit tyto zdravotní záznamy mimo své zařízení, kontaktujte prosím Dianu Robins s žádostí o souhlas k použití licence.

 

Pokyny

Dotazník M-CHAT-R lze vyplnit a vyhodnotit jako součást zdravotní prohlídky a můžou jej také použít specialisté a další odborníci ke stanovení rizika PAS. Hlavním cílem dotazníku M-CHAT-R je co nejvyšší citlivost, aby bylo odhaleno co nejvíce případů PAS. Proto má vysokou míru falešně pozitivních výsledků, což znamená, že ne u všech dětí, které dosáhnou vysokého počtu bodů, bude diagnostikována PAS.

Proto jsme vytvořili navazující dotazník (M-CHAT-R/F). Je třeba mít na paměti, že i s tímto dotazníkem bude mnoho dětí s vysokým počtem bodů bez diagnózy PAS; u těchto dětí nicméně existuje vysoké riziko jiných vývojových vad či opoždění, a proto je nutné dále vyšetřit každé dítě, které dosáhne pozitivního výsledku. Vyhodnocení dotazníku M-CHAT-R je časově nenáročné. Pokyny k vyhodnocování lze stáhnout v následujícím odkazu:

https://www.mchatscreen.com. Ke stažení jsou k dispozici i další související dokumenty.

Návod k hodnocení dotazníku M-CHAT–R

 

U všech položek kromě 2, 5 a 12, je určuje odpověď "NE" riziko PAS.

U položek 2, 5 a 12 určí toto riziko odpověď "ANO".

 

S následujícím návodem dosáhnete nejpřesnějších výsledků použití M-CHAT-R:

 

Nízké riziko: součet bodů je 0–2

Pokud je dítěti méně než 24 měsíců, otestujte jej znovu po dosažení druhého roku.

Pokud se neprokáže riziko PAS, nejsou zapotřebí žádná další opatření.

 

Pokud je součet bodů 0–1, dítě je hodnoceno negativně. Pokud se neukáže riziko PAS, nejsou zapotřebí žádná další opatření. Dítě by mělo být znovu testováno při dalších zdravotních prohlídkách.

 

Pokud bude součet bodů 2 nebo více, dítě je hodnoceno jako pozitivní.

Nutná opatření: odkažte dítě k diagnostickému vyšetření a posouzení jeho stavu kvůli rané intervenci.

 

Střední riziko: součet bodů je 3–7

Použijte navazující dotazník M-CHAT-R/F k získání dalších informací k rizikovým odpovědím.


Vysoké riziko: součet bodů je 8–20

Je možné vypustit navazující dotazník a dítě okamžitě odkázat k diagnostickému vyšetření a posouzení jeho stavu kvůli rané intervenci.

 


Náhled