PŘÍBĚHY o M-CHAT-R, kde pomohl zachránit další vývoj dítěte.

Dotazník M-CHAT-R pomáhá odhalit neurovývojovou poruchu VČAS. Především poruchy autistického spetkra (PAS) je důležité detekovat v raném vývoji dítěte, aby se řízenou stimulací dal nežádoucí směr vývoje změnit a vytvořit u dítěte chování a reakce, které by bez dobře mířené intervence u dítěte nenastoupily. Raný vývoj ovlivňuje dítě celý život a nasměrovává ho k osvojování si dalších dovedností. Proto je třeba hlídat dosahování podastatných vývojových milníků.
Mine-li dítě s PAS nebo jinou neurovývojovou poruchou toto období a projde jím bez pomoci svého okolí - tedy primárních vychovatelů, jeho schopnosti učení a vnímání světa, jeho sociální komunikace a rozumění emocím i sobě sama bude už pravděpodobně navždy ovlivněna. Především pro rodiče dětí s PAS je dotazník M-CHAT-R podstatným impulzem pro nutnost intervenčního působení na dítě.