Chlapec s dg. F84.0

Lukášek byl naše vymodlené dítě a narodil se na Štědrý den.

Vypadal jako zdravé miminko až do roka a půl. V 18-ti měsících jsme začali vnímat odlišnosti – řeč se nerozvíjela, objevily se stereotypy, problémy s jídlem, ukazoval jen na světla a ptáky, venku neslyšel na jméno ….

Ve screeningovém dotazníku M-CHAT-R při 18-ti měsíční prohlídce u praktického lékaře, nám vyšla chybějící sdílená pozornost. Lukáškův vývoj nepostupoval. Před jeho 2. rokem přišel regres. Lukášek zapomněl, co se už naučil, nevyndal tyčky z postýlky, nesložil vkládačku, úplně ztichnul, bál se chodit ven, rozsypával hračky, kupil věci, běhal sem a tam.

Okamžitě mě napadl autismus a zhroutila jsem se.

Četla jsem knihy, shlédla videa a hledala pomoc. Ve 26 měsících dostal diagnózu dětský autismus. Byli jsme odkázáni pedopsychiatrem na pražské C)T)A). Za měsíc jsme zahájili terapii pod vedením terapeuta O.T.A.

V C)T)A) nás provedli dvouletou terapií, mohli jsme se o ně plně opřít. Řešili jsme s nimi všechny problémy, které během téhle nelehké doby přicházely. Každá návštěva v C)T)A) pro nás byla zdrojem naděje a optimismu. Na každou další terapii jsme se těšili a odcházeli plní sil a odhodlání autismu se postavit. Bez vedení terapeuta O.T.A. a jejich podpory bychom nezvládli ujít nejtěžší cestu našeho života!

Dnes je Lukáškovi 5 let, chodí do běžné mateřské školky bez asistenta, mluví, hraje si s dětmi, zná své emoce a má nás rád. Vystoupil z klinických příznaků autismu. Řešíme už jen zbytkové jevy a drobná opoždění ve vývoji.

Jsme přesvědčeni, že pokud C)T)A) pomohlo nám a našemu dítěti, může pomoci i dalším rodinám a jejich dětem.