Dítě se zajímá o ostatní děti, vyhledává je a přiměřeně s nimi navazuje kontakt.

Dítě se zajímá o ostatní děti, vyhledává je a přiměřeně s nimi navazuje kontakt.