Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS v raném věku

16.07.2016 20:19

Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS v raném věku vznikla v rámci 6letého výzkumu Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17–30 měsíců za využití metody VTI, vedeného R. Straussovou a prof. M. Vágnerovou.

V rámci pilotního projektu VZP je tato metodika poskytnuta praktickým lékařům pro děti a dorost ke screeningu autismu u dětí v raném věku.

Intervenční metoda O.T.A. vznikla pro děti raného věku, které selhávají v klíčových dovednostech směrodatných pro autismus. Metodika je vhodná nejen pro děti ohrožené autismem nebo děti raného věku. Její využití je mnohem širší, prospěch z ní může mít každé, i mnohem starší dítě.

Metodika obsahuje souhrn cvičení – jednoduchých interakcí rodič–dítě, ověřených v rámci výše uvedeného výzkumu, které jsou běžně v rodinách přítomné, ale které u dítěte s autismem vymizí. Cvičení interakcí pozitivně ovlivňuje další vývoj dětí ohrožených PAS.

 

E-book ke stažení (zdarma) Intervencni_metoda_OTA.pdf (1,6 MB). (pdf, 1,6 MB)