Výsledky měřeného chování u 10 dětí pracujících metodou O.T.A. z pilotního projektu VZP

21.10.2016 22:30

Grafy s výsledky měření nežádoucího (ve výjimečných případech naopak žádoucího) chování u dětí během 24 lekcí intenzivní rehabilitace za pomoci metody O.T.A. Děti jsou řazeny abecedně dle přiřazených písmen namísto celých jmen. U každého dítěte je za grafy uvedeno stručné hodnocení vypracované vedoucím terapeutem.

Ke stažení zde (pdf, 350,9 KiB)