Výsledky měřeného chování u 10 dětí pracujících metodou O.T.A. z pilotního projektu VZP

21.10.2016 22:36

V sekci Ke stažení a Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS raného věku jsou k nahlédnutí a ev. stažení grafy s výsledky měření nežádoucího (ve výjimečných případech naopak žádoucího) chování u dětí během 24 lekcí intenzivní rehabilitace za pomoci metody O.T.A.

U každého dítěte je za grafy uvedeno stručné hodnocení vypracované vedoucím terapeutem.