VIDEOKAZUISTIKY naleznete v sekci O.T.A.

Tento projekt vznikl za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

pro smluvní lékaře VZP ČR a její pojištěnce

Porucha autistického spektra (PAS)

Prevalence PAS v poslední době výrazně narůstá, střízlivý odhad udává 1% dětské populace, což klade zvýšené nároky na znalost problematiky především u malých dětí.

stránky pro Vás připravilo Centrum Terapie Autismu

Včasný záchyt a následná terapeutická práce rodičů umožňují započít u dítěte změny potřebné pro jeho další pozitivní vývoj.

Projekt z Evropských fondů:

Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R

 

Které signály ve vývoji dítěte mohou být pro odbornou veřejnost a posléze rodiče varující?

Jak odlišit známky poruchy ve spektru od jiné poruchy vývoje řeči nebo poruch chování?

Jak s těmito dětmi pracovat?

Co doporučit rodičům, objeví-li se podezření na poruchu autistického spektra?

 

Na některé z těchto otázek se snaží odpovědět tyto webové stránky, které jsou určeny především odborné veřejnosti pro rozpoznání signálů poruchy v autistickém spektru v raném věku.

Web nabízí český překlad screeningového testu pro děti ve věku 16–30 měsíců M-CHAT, v současnosti nejlépe verifikovaný a celosvětově využívaný screeningový test PAS. Jeho administrace je jednoduchá a časově nenáročná. Pro lepší pochopení chování, na které se test doptává, zde naleznete také soubor fotografií dovedností, které jsou pro rozpoznání poruchy klíčové, především sdílené pozornosti.

 

Zároveň nabízí stručnou metodiku pro rodiče:

Jak začít s dítětem s podezřením na odlišný vývoj sociálně komunikačních a herních dovedností pracovat?

Jde o formu okamžité domácí intervence.

Jde o jednoduché a snadno pochopitelné výchovné postupy nastavitelné okamžitě při prvním podezření u dítěte raného věku.

Je to způsob intervence, který může odborník rodičům neprodleně doporučit a z kterého může profitovat každé dítě. Na stránkách naleznete také videokazuistiky dětí, které touto metodikou v raném věku pracovaly.Více zde: https://www.autismus-screening.eu/

VIDEOKAZUISTIKY naleznete v sekci O.T.A.

Tento projekt vznikl za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

pro smluvní lékaře VZP ČR a její pojištěnce

Porucha autistického spektra (PAS)

Prevalence PAS v poslední době výrazně narůstá, střízlivý odhad udává 1% dětské populace, což klade zvýšené nároky na znalost problematiky především u malých dětí.

stránky pro Vás připravilo Centrum Terapie Autismu

Včasný záchyt a následná terapeutická práce rodičů umožňují započít u dítěte změny potřebné pro jeho další pozitivní vývoj.

Projekt z Evropských fondů:

Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R

 

Které signály ve vývoji dítěte mohou být pro odbornou veřejnost a posléze rodiče varující?

Jak odlišit známky poruchy ve spektru od jiné poruchy vývoje řeči nebo poruch chování?

Jak s těmito dětmi pracovat?

Co doporučit rodičům, objeví-li se podezření na poruchu autistického spektra?

 

Na některé z těchto otázek se snaží odpovědět tyto webové stránky, které jsou určeny především odborné veřejnosti pro rozpoznání signálů poruchy v autistickém spektru v raném věku.

Web nabízí český překlad screeningového testu pro děti ve věku 16–30 měsíců M-CHAT, v současnosti nejlépe verifikovaný a celosvětově využívaný screeningový test PAS. Jeho administrace je jednoduchá a časově nenáročná. Pro lepší pochopení chování, na které se test doptává, zde naleznete také soubor fotografií dovedností, které jsou pro rozpoznání poruchy klíčové, především sdílené pozornosti.

 

Zároveň nabízí stručnou metodiku pro rodiče:

Jak začít s dítětem s podezřením na odlišný vývoj sociálně komunikačních a herních dovedností pracovat?

Jde o formu okamžité domácí intervence.

Jde o jednoduché a snadno pochopitelné výchovné postupy nastavitelné okamžitě při prvním podezření u dítěte raného věku.

Je to způsob intervence, který může odborník rodičům neprodleně doporučit a z kterého může profitovat každé dítě. Na stránkách naleznete také videokazuistiky dětí, které touto metodikou v raném věku pracovaly.Více zde: https://www.autismus-screening.eu/

VIDEOKAZUISTIKY naleznete v sekci O.T.A.

Tento projekt vznikl za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

pro smluvní lékaře VZP ČR a její pojištěnce

Porucha autistického spektra (PAS)

Prevalence PAS v poslední době výrazně narůstá, střízlivý odhad udává 1% dětské populace, což klade zvýšené nároky na znalost problematiky především u malých dětí.

stránky pro Vás připravilo Centrum Terapie Autismu

Včasný záchyt a následná terapeutická práce rodičů umožňují započít u dítěte změny potřebné pro jeho další pozitivní vývoj.

Projekt z Evropských fondů:

Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R

 

Které signály ve vývoji dítěte mohou být pro odbornou veřejnost a posléze rodiče varující?

Jak odlišit známky poruchy ve spektru od jiné poruchy vývoje řeči nebo poruch chování?

Jak s těmito dětmi pracovat?

Co doporučit rodičům, objeví-li se podezření na poruchu autistického spektra?

 

Na některé z těchto otázek se snaží odpovědět tyto webové stránky, které jsou určeny především odborné veřejnosti pro rozpoznání signálů poruchy v autistickém spektru v raném věku.

Web nabízí český překlad screeningového testu pro děti ve věku 16–30 měsíců M-CHAT, v současnosti nejlépe verifikovaný a celosvětově využívaný screeningový test PAS. Jeho administrace je jednoduchá a časově nenáročná. Pro lepší pochopení chování, na které se test doptává, zde naleznete také soubor fotografií dovedností, které jsou pro rozpoznání poruchy klíčové, především sdílené pozornosti.

 

Zároveň nabízí stručnou metodiku pro rodiče:

Jak začít s dítětem s podezřením na odlišný vývoj sociálně komunikačních a herních dovedností pracovat?

Jde o formu okamžité domácí intervence.

Jde o jednoduché a snadno pochopitelné výchovné postupy nastavitelné okamžitě při prvním podezření u dítěte raného věku.

Je to způsob intervence, který může odborník rodičům neprodleně doporučit a z kterého může profitovat každé dítě. Na stránkách naleznete také videokazuistiky dětí, které touto metodikou v raném věku pracovaly.Více zde: https://www.autismus-screening.eu/

Skvělá zpráva pro rodiče batolat i profesionály!

Vznikla aplikace ASDetect která pomáhá rodičům posoudit příznaky autismu u dětí od 11 do 30 měsíců věku.

Aplikaci vyvinuli na základě rozsáhlého výzkumu a na podkladě otázek M-CHAT-R a ADOS ve Výzkumném centru autismu Olgy Tennison na univerzitě v Melbourne v Austrálii. Slovenskou verzi připravilo Centrum včasnej intervencie Prešov ve spolupráci s Akademickým centrom pre výskum autizmu (ACVA) v Bratislavě.

www.autistipresov.sk/mobilna-aplikacia-na-vcasne-zachytenie-deti-s-autizmom-pre-marginalizovane-skupiny/

 

VIDEOKAZUISTIKY naleznete v sekci O.T.A.
Tento projekt vznikl za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

pro smluvní lékaře VZP ČR a její pojištěnce
Porucha autistického spektra (PAS)

Prevalence PAS v poslední době výrazně narůstá, střízlivý odhad udává 1% dětské populace, což klade zvýšené nároky na znalost problematiky především u malých dětí.

stránky pro Vás připravilo Centrum Terapie Autismu

Včasný záchyt a následná terapeutická práce rodičů umožňují započít u dítěte změny potřebné pro jeho další pozitivní vývoj.

Projekt z Evropských fondů pro 100 batolat
Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT-R

byl ukončen a jeho výsledky zveřejněny na mezioborové konferenci spolupořádané IPVZ 29. - 30. 4. 2022

PAS od včasného rozpoznání k možnostem řešení v raném věku.

Aktivní účast na konferenci přijalo mnoho významných zahraničních hostů, také autorka M-CHAT-R a M-CHAT-R/F prof. Diana Robins, Ph.D.

Výsledky studie prokázaly účinnost Rané intervence O.T.A. u batolat, která při vstupu do projektu dle testu ADOS-2 administrovaného zkušeným pedopsychiatrem dosahovala nejméně středně těžké symptomatiky PAS.  Vyhodnocení výsledků tak přináší velkou naději pro mnoho malých dětí s PAS a jejich rodin na možnost nejen zmírnění symptomatiky, ale ve více než 20 % případů na fungování mimo symptomatiku poruchy, tedy život srovnatelný se zdravými dětmi.

Záznam z konference možno objednat na IPVZ. více na https://www.autismus-terapie.eu/

Znovu se ukazuje jako vhodné věnovat u batolat pozornost signálům, které mohou ve vývoji dítěte varovat.
Je třeba začít s těmito dětmi pracovat. Ranou intervenci O.T.A. provádí pod supervizí terapeuté v Praze, Havlíčkově Brodě, Zlíně, Ostravě, Českém Těšíně. Pro seznam terapeutů pro váš kraj kontaktujte Centrum Terapie Autismu, které je supervidující organizací. Bohužel se objevuje mnoho poskytovatelů, kteří tvrdí, že metodou O.T.A. pracují, ale nemají k tomu oprávnění a rodině nedokáží odborně pomoci.
Co doporučit rodičům, objeví-li se podezření na poruchu autistického spektra? Nečekat, začít pracovat dle brožury Intervenční metoda O.T.A. z těchto stránek a kontaktovat terapeuta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Tyto webové stránky jsou určeny především odborné veřejnosti pro rozpoznání signálů poruchy v autistickém spektru v raném věku.

Web nabízí český překlad screeningového testu pro děti ve věku 16–30 měsíců M-CHAT-R a M-CHAT-R/F, v současnosti nejlépe verifikovaný a celosvětově využívaný screeningový test PAS. Jeho administrace je jednoduchá a časově nenáročná. Pro lepší pochopení chování, na které se test doptává, zde naleznete také soubor fotografií dovedností, které jsou pro rozpoznání poruchy klíčové, především sdílené pozornosti.


Zároveň nabízí stručnou metodiku pro rodiče:
Jak začít s dítětem s podezřením na odlišný vývoj sociálně komunikačních a herních dovedností pracovat?
Jde o formu okamžité domácí intervence.
Jde o jednoduché a snadno pochopitelné výchovné postupy nastavitelné okamžitě při prvním podezření u dítěte raného věku.
Je to způsob intervence, který může odborník rodičům neprodleně doporučit a z kterého může profitovat každé dítě. Na stránkách naleznete také videokazuistiky dětí, které touto metodikou v raném věku pracovaly.

Více zde: https://www.autismus-screening.eu/

Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A.

u 100 dětí s pozitivním záchytem M-CHAT/R

Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS raného věku

Kroky a stručný postup pro každodenní práci rodičů.

ke stažení

(pdf, 1,6 MB)

Plakátek 3 klíčových dovedností,

které mohou signalizovat odlišný vývoj

Určeno do smluvních ordinací VZP praktických lékařů pro děti a dorost

 

Dotazník

M-CHAT-RTM

a M-CHAT-R/FTM

včetně vyhodnocení 

 

ke stažení

 

(pdf, 1,9 MB)