Dítě ukazuje na věc, která ho zaujala a sleduje, jestli se rodič dívá (a jaký je rodičův postoj k ukazované věci).

Dítě ukazuje na věc, která ho zaujala a sleduje, jestli se rodič dívá (a jaký je rodičův postoj k ukazované věci).