Dítě ukazuje na to, co ho zaujalo, a pohledem ověřuje, jestli ho rodič sleduje.

Dítě ukazuje na to, co ho zaujalo, a pohledem ověřuje, jestli ho rodič sleduje.