Videokazuistiky

06.09.2016 03:10

Nově najdete v menu záložku Video, obsahující videokazuistiky jednotlivých dětí z pilotního projektu Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem za současného sledování diagnostických domén a s přesahem do pediatrické praxe.

V tuto chvíli jsou uveřejněny dvě videokazuistiky, nadále budou přibývat.