VIDEOKAZUISTIKY terapie O.T.A. u 10 předškolních dětí

Videokazuistiky průběhu pilotního projektu VZP ČR:

Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem za současného sledování diagnostických domén a s přesahem do pediatrické praxe.

 

Terapie:   1 blok intenzivní terapie čtyřhodinové (á 45 min) týdně.

                1 hodina (45 min)  individuální terapie týdně po dobu 2 měsíců

                   pravidelné konzultace s rodiči.

                3 návštěvy videotrenéra VTI v rodině - generalizace dovedností do rodiny

                2 sezení rodinné terapie ve FN Motol

 

Do projektu vstoupilo 11 dětí ve

Pilotní projekt zahrnoval děti starší 3 let, které byli vyšetřeni pedopsychiatrem.

 

Videokazuistika dítěte "E"

 

Videokazuistika dítěte "A"

 

Videokazuistika dítěte "B"

 

Videokazuistika dítěte "H"

 

Videokazuistika dítěte "C"

 

Videokazuistika dítěte "J"

 

Videokazuistika dítěte "I"

 

Videokazuistika dítěte "F"

 

Videokazuistika dítěte "D"