Videokazuistiky

Videokazuistiky dětí z pilotního projektu Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem za současného sledování diagnostických domén a s přesahem do pediatrické praxe, podpořeného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

 

Do projektu vstoupilo 11 dětí ve věku od 2 let 11 měsíců do 6 let 11 měsíců, z toho 3 dívky a 8 chlapců, dvě z dětí (chlapec a děvče) jsou sourozenci. Jedna rodina již po třech týdnech spolupráci přerušila. Jednalo se o nejmladšího chlapce. Pilotní projekt tedy zahrnoval děti starší 3 let, tj. děti, u kterých již byla symptomatika PAS zcela rozvinuta.

Do průběžné zprávy jsou tedy zahrnuty výsledky práce s 10 dětmi, resp. 9 rodinami.

8 dětí do projektu vstoupilo nově, tj. v čase před zahájením projektu jim nebyla poskytována žádná péče v souvislosti s jejich diagnózou. Se dvěma dětmi (sourozenci) jsme již před zahájením pilotního projektu pracovali, nicméně do projetu vstoupily po čtyřměsíční pauze, kdy byly bez péče či terapeutického vedení.

 

S dětmi v pilotním projektu se pracovalo 4 terapeutické hodiny metodou O.T.A. týdně (součástí 4týdenního bloku intenzivní O.T.A. terapie je jedna konzultace terapeuta s rodiči), jednou týdně děti pobíraly hodinu individuálních nácviků (po bloku 4 individuálních nácviků následuje konzultace s rodiči). V rodinách proběhly 3 návštěvy videotrenéra VTI, na počátku a na konci pilotního projektu proběhlo sezení rodinné terapie.

 

 

 

Videokazuistika dítěte "E"

 

Videokazuistika dítěte "A"

 

Videokazuistika dítěte "B"

 

Videokazuistika dítěte "H"

 

Videokazuistika dítěte "C"

 

Videokazuistika dítěte "J"

 

Videokazuistika dítěte "I"

 

Videokazuistika dítěte "F"

 

Videokazuistika dítěte "D"