Videogalerie klíčových dovedností, které zvládá dítě ve věku okolo 18–24 měsíců se zdravým vývojem. Absence těchto dovedností může ukazovat na první projevy PAS.

UKAZOVÁNÍ

Dítě ukazuje jedním prstem na věc, která ho zaujala, která se mu líbí, a sdílí radost s rodičem pohledem kontroluje, jestli se rodič dívá. Radost vyjadřuje úsměvem, verbalizací "týýýjo".

 


 

NAPODOBOVÁNÍ

Dítě napodobuje chování rodiče, střídá se při hře (lochtá táta/lochtám já), říká "teď já". S rodičem udržuje oční kontakt, sdílí radostnou emoci.

Holčička spontánně napodobuje starší sestru - gestem, vokalizací, ověřuje pohledem, jestli ji rodiče sledují, ukazuje "hele".

 


 

PŘEDSTÍRANÁ HRA

Dítě si hraje – "jako" odsává nudle plyšákovi. Napodobuje chování mámy, které zná z vlastní zkušenosti.

Dítě si hraje se zvířátky, zvířátka jdou JAKO hajat, pojmenovává je, vydává "za ně" zvuky, panáčkovi přisoudí roli mámy. Dobře rozumí slovům (bez latence), rozloučí se gestem "pápá".

 


 

SDÍLENÍ

Dítě juká na rodiče, pohledem kontroluje, jestli se rodič dívá. Ukazuje jedním prstem, podává rodiči sklenici "na" (a opět pohledem kontroluje, jestli si rodič všiml), sdílí radost.